Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Klára Bílá,Holešovice, U smaltovny 1335/20e 17000 Praha – Holešovice, IČ: 71784187. (dále jen „Klára Bílá“), provozovatel webových stránek klarabila.cz a  (dále jen „Internetová stránka“), prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou společností Klára Bílá považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro společnost Klára Bílá prioritou.

Společnost Klára Bílá je ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679) (dále jen „Nařízení“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti – jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezené v bodech 1 a 2. V souladu s Nařízením byl společností Klára Bílá jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné zajišťuje, aby veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností Klára Bílá probíhalo v souladu s právními předpisy. Pověřence pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na emailu info(zavináč)klarabila.cz nebo na adrese sídla Klára Bílá.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné společností Klára Bílá na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu a to prostřednictvím Internetové stránky nebo jiných zdrojů, a popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti Klára Bílá.

Zpracovávané osobní údaje

Společnost Klára Bílá je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, pro který je od jednotlivých subjektů údajů získala (tyto údaje zpracovávame na klarabila.cz):

Jméno a Příjmení

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb z portfolia DRILL Athletics
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Adresa

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia DRILL Athletics
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

E-mail

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Klára Bílá.
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Telefonní číslo, mobilní číslo

 • Plnění smluvního vztahu
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Klára Bílá.
 • Účetní a daňové účely
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Cookies

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
 • Provádění analýz a měření

IP adresa

 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb
 • Provádění analýz a měření
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Čas a datum

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zajištění ochrany zdraví a majetku
 • Plnění ostatních zákonných povinností

Osobní údaje jsou Klára Bílá zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. Společnost Klára Bílá je oprávněna shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Internetové stránky.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být společností Klára Bílá zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smluvního vztahu
 • Správa uživatelských účtů ke službám
 • Zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb (Klára Bílá zvyšuje bezpečnost svých služeb v oblasti online přihlašování k uživatelským účtům, ztotožnění uživatele)
 • Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových Klára Bílá zlepšuje kvalitu svých služeb (prodej zboží, webové stránky, soutěže apod.). K vývoji nových služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité služby a texty apod.
 • Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek
 • Provádění analýz a měření (Klára Bílá zjišťuje například návštěvnost, čtenost, počet zhlédnutých stránek, zařízení, ze kterého uživatelé přichází na webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje jsou sbírány pomocí anonymizovaných dat pro zkvalitnění nabízeného obsahu, který je pro uživatele relevantní a pro rozvoj služeb, o které mají naši uživatelé evidentní zájem.)
 • Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích (Klára Bílá doručuje výhry pomocí certifikovaných distributorských společností)
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Klára Bílá (Klára Bílá zasílá obchodní sdělení prostřednictvím emailu)
 • Účetní a daňové účely (evidence ve smyslu účetní a daňové legislativy)
 • Plnění ostatních zákonných povinností (mezi ostatní zákonné povinnosti, které Klára Bílá plní, patří např. poskytování informací orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci)
 • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Seznam zpracovatelů

V rámci Klára Bílá jsou osobní údaje subjektů údajů zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti Klára Bílá, či zaměstnancům zpracovatelů, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Společnost Klára Bílá. je oprávněna poskytovat osobní údaje třetím subjektům, je-li to nezbytné za účelem vyřizování Vašich žádostí. Jedná se o tyto kategorie příjemců:

 • Distributorské společnosti;
 • Společnosti poskytující systém pro správu účetních operací;
 • Poskytovatelé platebních brán;
 • Poskytovatelé analytických nástrojů;
 • Obchodní partneři, kteří se podílí na organizaci našich marketingových nebo eventových akcí.

Za určitých podmínek jsme pak oprávněni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné moci.

Použití cookies

Cookies jsou obsahově malé soubory a slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž na weby přistupujete, a pomáhají Klára Bílá poskytovat, chránit a zlepšovat její služby. Cookies umožňují webu zaznamenat informace o návštěvě uživatele a díky jejich používání bude další uživatelova návštěva stránek snazší a rychlejší (pomáhají například snížit dobu načítání stránek).

Soubory cookies používá Klára Bílá v případě, že navštívíte její Internetové stránky a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam, k usnadnění bezpečnějšího přihlášení na Internetové stránky a dalšímu – podrobnější popis je níže.

Jaké druhy cookies Stránky využívají?

Na Internetových stránkách může společnost Klára Bílá využívat dva druhy cookies:

 • session cookies: tyto cookies jsou dočasné. Ukládají do souboru cookie vašeho prohlížeče jen do doby, než ukončíte práci s prohlížečem. Tyto cookies jsou pro řádnou funkčnost Internetových stránek či přidružených aplikací povinné.
 • permanentní cookies: (nebo tracking cookies): tyto cookies můžeme využívat pro snadnější a pohodlnější orientaci uživatelů na stránkách, jako například jednodušší a rychlejší navigace. Tyto cookies zůstávají v souboru cookie vašeho prohlížeče po delší období. Délka toho období závisí na zvoleném nastavení internetového prohlížeče. Permanentní cookies umožňují přesun informací na internetový server při každé návštěvě Internetových stránek.

Přihlášení a zabezpečení

Cookies pomáhají při registraci a přihlášení uživatele na weby Klára Bílá. Pokud je uživatel používá, mohou si zapamatovat jeho přihlašovací údaje, prostředí (např. prohlížeč) a funkce, aby je nemusel pokaždé zadávat, či dále zajišťují bezpečnost po přihlášení. U registrovaného uživatele ukládá Klára Bílá do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení. Cookies rovněž pomáhají Klára Bílá bojovat proti aktivitám, které by porušovaly pravidla na webech.

Reklamy

Pomocí cookies je na webech Klára Bílá upravována a správně cílena reklama podle chování uživatelů. Inzertní (reklamní) systémy používané na webech Klára Bílá používají cookies k remarketingu a rovněž provádí segmentaci, jež se také označuje jako behaviorální cílení, a pomocí vlastních cookies zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu, kliklo na ni nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Informace, které reklamní systémy sbírají, neobsahují žádné osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Data se rozpoznávají jen díky cookies, které obsahují řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače z různých prohlížečů. U cookies se nezachovává celá jejich historie pohybu po internetu, ale pouze jejich přiřazení do kategorií, které jsou vhodné pro segmentaci.

Údaje vyplývající z chování uživatelů mohou využívat na svých stránkách společnosti Google a Seznam. Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby

Návštěvnost

Klára Bílá zajímá, které stránky uživatelé prohlížejí a opakovaně navštěvují, a proto shromažďuje statistiky o návštěvnosti, aby mohla weby rozvíjet a dále vylepšovat podle preferencí uživatelů daného webu. Na webech Klára Bílá používá měření návštěvnosti pomocí Google Analytics. Tato měření pro Klára Bílá zaznamenávají, které stránky uživatel na webové stránce navštívil, odkud se na stránku dostal, kam z ní odešel, které pro prohlížení používá zařízení, operační systém či prohlížeč, či jaký má preferenční jazyk. Tyto statistiky jsou zcela anonymní, takže Klára Bílá neví, který konkrétní uživatel web navštívil. Klára Bílá tedy nespojuje získané údaje s jakýmikoliv jinými údaji a spravuje cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Online platby

Na webech používá Klára Bílá různé platební terminály pro poskytování online plateb, aleKlára Bílá. nemá žádný přístup k informacím o účtech uživatele a kreditních kartách, které při platbě zadává v platebním terminálu. S platebními službami sdílí Klára Bílá informace pouze v rozsahu nezbytném pro zpracování plateb, prováděných z webů Klára Bílá. U plateb Klára Bílá rovněž přes cookies analyzuje výkon různých prodejních kanálů.

Soubory cookies může uživatel v nastavení svého webového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale webům Klára Bílá nepovolíte použití cookies, některé funkce a stránky nebudou fungovat tak, jak by měly. Nastavení soukromí v počítači, kde lze použití cookies odmítnout či zakázat, najde uživatel v menu internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících webových stránkách:

Doba uchování

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost Klára Bílá povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po takto uvedenou dobu:

Účel zpracování Doba uchování
Plnění smluvního vztahu do odvolání
Správa uživatelských účtů ke službám do doby zrušení účtu
Zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových max. 2 roky
Zobrazování pouze reklam na základě zájmů návštěvníka Internetových stránek max. 6 měsíců
Provádění analýz a měření max. 6 měsíců
Získání a doručení výhry ve spotřebitelských soutěžích do odvolání
Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z portfolia Klára Bílá do odvolání
Účetní a daňové účely od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění 10 let
Plnění ostatních zákonných povinností max. 5 let

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo:

 1. na přístup k osobním údajům,
 2. na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, dále o právo
 3. požadovat vysvětlení v případě podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy,
 4. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 5. na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně,
 6. na omezení zpracování osobních údajů.
 1. právo na přenositelnost údajů
 2. právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků.
 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Klára Bílá zpracovává osobní údaje, máte právo získat od Klára Bílá informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti bude Klára Bílá oprávněna za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás Klára Bílá zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Klára Bílá opravu provede bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 • Právo požadovat vysvětlení: v případě, že máte podezření, že Klára Bílá zpracováním Vašich osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete po  požadovat vysvětlení.
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: v případě, že máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Právo na výmaz: v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Klára Bílá požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Klára Bílá Vaše osobní údaje pře-dala třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Klára Bílá Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Klára Bílá v případě, že Klára Bílá neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, Klára Bílá zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Při realizaci Vašich práv se obracejte na kontaktní emailovou adresu info(zavináč)klarabila.cz nebo na adresu sídla Klára Bílá. Společnost Klára Bílá si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Zpět do obchodu